Nowości na stronie

Kurier Małopolskiśroda, 27, kwiecień 2016
Startowa_standardpiątek, 22, kwiecień 2016
Nasz kurierczwartek, 04, luty 2016
Cookies2poniedziałek, 09, listopad 2015

Różności

Biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianach na stronie to wypełnij dane.
Możesz się wypisać z biuletynu klikając odpowiedni link umieszczony na dole maila z biuletynem.

2016 04 plakat wycieczka


 

KOMUNIKAT nr 1/16

Zarząd Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie uprzejmie informuje, że w roku 2016 organizuje wyjazdowe akcje krwiodawstwa w dniach wolnych od pracy.

A. Na terenie Dzielnicy XVII M. Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.

W roku 2016 będą to następujące dni:
Akcje krwiodawstwa tradycyjnie organizujemy w salach Szkoły Podstawowej nr 98 os. Na Stoku 52, akcje rozpoczynają się
od godz. 10:00 – 14:00.

♥ 21 luty
17 kwietnia
19 czerwca (ambulans)*
21 sierpnia (ambulans)*
23 października
18 grudnia
* ambulans będzie ustawiony przed kościołem

B. Przy Bramie Głównej HTS.

Akcje krwiodawstwa organizujemy w ambulansie RCKiK na parkingu obok Budynkiem „S”
od godz. 10:00 do 15:00.

♥ 25 kwietnia
♥ 12 października
♥ 05 grudnia

C. Na terenie Dzielnicy XI M. Krakowa – Podgórze Duchackie.

Akcje tradycyjnie organizujemy w ambulansie RCKiK podczas Festynu „Złota Jesień Kurdwanów 2016”
od godz. 11:00 do 16:00.

♥ 04 wrzesień

BĄDŹ RAZEM Z NAMI !
DOBRO CZYNIMY KAŻDEGO DNIA !


KOMUNIKAT 3/15

ZAPRASZAMY  NA  SZKOLNE  AKCJE  KRWIODAWSTWA

    W roku szkolnym 2015/2016  zostaną zorganizowane akcje krwiodawstwa w 8 szkołach ponadgimnazjalnych współpracujących z Hutniczym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie.
Zarząd Klubu HDK  PCK w Krakowie uprzejmie informuje, że I i II tura  zostanie zorganizowana
w następujących terminach:

Rok 2015
    ( I tura ) ( II tura )
  Zespół Szkół Zawodowych HTS – 8 września – 10 listopada
  Liceum im. Bogdana Jańskiego – 14 września – 13 listopada
  Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów       – 21 września – 19 listopada
  Zespół Szkół Budowlanych nr.2 – 25 września – 20 listopada
  XI Liceum Ogólnokształcące – 23 września – 24 listopada
  XVI Liceum Ogólnokształcące – 1 października – 1 grudnia
  Zespół Szkół Mechanicznych nr.3 – 13 października        –  11 grudnia
  Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 – 16 października –  16 grudnia
Rok 2016
    ( III tura ) ( IV tura )
  Zespół Szkół Zawodowych HTS – 8 stycznia –  7  marca
  Liceum im. Bogdana Jańskiego – 15 stycznia – 16 marca
  Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów – 3 lutego   
  Zespół Szkół Budowlanych nr.2 – 4 lutego  
  XI Liceum Ogólnokształcące – 5 lutego  
  XVI Liceum Ogólnokształcące –  9 lutego  
  Zespół Szkół Mechanicznych nr.3 – 16 lutego  
  Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 – 17 lutego  

   

    Wszystkie akcje trwać będą  od godz. 9:00 do 12:00,  a czuwać nad ich przebiegiem będą działacze Hutniczego Klubu HDK PCK.

Zainteresowanych oddawaniem krwi uprzejmie informujemy, że:

1) krew mogą oddawać osoby w pełni zdrowe po ukończeniu 18 lat
2) do oddania krwi mogą zgłaszać się osoby wypoczęte, ważące minimum 50 kg, po spożyciu lekkostrawnego i beztłuszczowego posiłku.
3) przy oddawaniu krwi należy mieć dokument tożsamości ze zdjęciem i wpisanym  nr PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, …),

Uwaga!   Kandydat do oddania krwi winien powstrzymać się od spożywania alkoholu minimum 24 godziny
               przed oddaniem krwi.  
Dawca po oddaniu krwi otrzymuje poczęstunek oraz zwolnienie od pracy lub nauki w dniu oddania krwi.
Ponadto może otrzymać legitymację honorowego dawcy krwi oraz wyniki wykonanych badań laboratoryjnych.

kropelka


KOMUNIKAT nr 1/15

Komunikat w sprawie zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym.(opublikowano 16.05.2014r.)

Od dnia 18 maja 2014 roku zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 roku  zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia.

Jeżeli udzielanie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie,  poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów , miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

*  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
*  Zasłużeni Dawcy Przeszczepów,  
*  Inwalidzi wojenni i wojskowi,
*  kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresupowojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002r. Nr 42.poz.371 z późniejszymi zmianami.

Podstawa prawna.

Art..47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm)
„Art. 47c.

1. Osoby, o których mowa w art43. Ust.1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń   opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2. 
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, których mowa w ust. 1 i 2.w dniu zgłoszenia. 
4. W przypadku gdy udzielanie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej prze niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielane w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemnąinformację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4. 
6. Przepisy ust. 2 – 4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a – 24c.”