Biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianach na stronie to wypełnij dane.
Możesz się wypisać z biuletynu klikając odpowiedni link umieszczony na dole maila z biuletynem.

komunikat 2015


 KOMUNIKAT  nr 2/15

    Zarząd Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie uprzejmie informuje, że w roku 2015 organizuje wyjazdowe akcje krwiodawstwa w dniach wolnych od pracy.

A. Na terenie Dzielnicy XVII M. Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.
W roku 2015 będą to następujące dni:

 Akcje krwiodawstwa tradycyjnie organizujemy w salach Szkoły Podstawowej nr 98 os. Na Stoku 52,akcje rozpoczynają się
od godz. 10:00 – 14:00.

21   czerwca       (ambulans)*
16   sierpnia       (ambulans)*
18   października
13   grudnia
* ambulans będzie ustawiony przed kościołem

B.  Przy Bramie Głównej HTS.

Akcje krwiodawstwa organizujemy w ambulansie RCKiK na parkingu przed Budynkiem „Z”
od godz. 10:00 do 15:00.

24  kwietnia
08  października
04  grudnia

C. Na terenie Dzielnicy XI M. Krakowa – Podgórze Duchackie.

Akcje tradycyjnie organizujemy w ambulansie RCKiK podczas Festynu „Złota Jesień Kurdwanów 2015”. 
od godz. 11:00 do 16:00.

06  wrzesień

BĄDŹ  RAZEM  Z  NAMI !
DOBRO  CZYNIMY  KAŻDEGO  DNIA !


KOMUNIKAT nr 1/15

Komunikat w sprawie zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym.(opublikowano 16.05.2014r.)

Od dnia 18 maja 2014 roku zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 roku  zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia.

Jeżeli udzielanie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie,  poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów , miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

*  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
*  Zasłużeni Dawcy Przeszczepów,  
*  Inwalidzi wojenni i wojskowi,
*  kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresupowojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002r. Nr 42.poz.371 z późniejszymi zmianami.

Podstawa prawna.

Art..47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm)
„Art. 47c.

1. Osoby, o których mowa w art43. Ust.1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń   opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2. 
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, których mowa w ust. 1 i 2.w dniu zgłoszenia. 
4. W przypadku gdy udzielanie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej prze niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielane w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemnąinformację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4. 
6. Przepisy ust. 2 – 4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a – 24c.”